Τρίτη Ενότητα

Τρίτη Ενότητα: Συλλογή δεδομένων στο πεδίο (mobile GIS – UAV)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ψηφιακή Γεωργία,Γεωργία Ακριβείας, Συλλογή και επεξεργασία ψηφιακών χωρικών δεδομένων στον αγρό Καλύβας Διονύσιος Αντιπρόεδρος HellasGIs Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, ΓΠΑ
Mobile GIS(γεωβάσεις, web-services, παραμετροποίηση χωρικού ψηφιακού περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες,καταγραφή και τροποποιήσεις χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας) Κολοβός Χρόνης Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής,Υποψ.Διδάκτορας ΓΠΑ,Ερευνητική Μονάδα GIS ΓΠΑ
Εισαγωγή και γενικά στοιχεία για τα UAS (σχέδια πτήσης,αισθητήρες,επεξεργασία δεδομένων.Περιπτώσεις μελέτης σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, σε δενδρώνες και σε αμπελώνες Στατεράς Δημήτης Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής, Ερευνητική Μονάδα GIS ΓΠΑ
Επίγειοι φορητοί και σταθεροί αισθητήρες καταγραφής δεδομένων στο πεδίο Φουντάς Σπύρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ ΓΠΑ
Σύγχρονα εργαλεία τηλεπισκόπησης και εφαρμογές στη Γεωργία (παρακολούθηση καταπόνησης φυτών, εκτίμηση αποδόσεων καλλιεργειών, χαρτογράφηση δενδρωδών καλλιεργειών) Κεφαλάς Γιώργος - Μαρουλιώ Χανιώτη Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, Υπ. Διδ. Χαρακοπείου Πανεπιστημίου HellasGIs - Φυσικός, MSc στην Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος