Ενημερωτικές Συναντήσεις με τίτλο "Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον"

4  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΣΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ερευνητική Μονάδα  GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, 4 ενημερωτικές συναντήσεις (9,16, 23 και 30 Μαΐου 2018) με θέμα τις "Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον"  και συντονιστή τον Καθηγητή Διονύσιο Καλύβα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (100 συμμετέχοντες) και η θεματολογία άγγιζε ένα ευρύ φάσμα της ψηφιακής γεωργίας με γνώμονα τον χωρικό καθορισμό της  και όλες τις πρωτοπόρες και σύγχρονες τεχνολογίες που πλέον έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των καλλιεργητικών εργασιών.

Πρώτη Ενότητα: Γεωχωρικές Επιστήμες - Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα (GIS)

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Χωρική Πληροφορία και στις Γεωχωρικές Επιστήμες.  Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Χωρικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία. Περιπτώσεις Μελέτης Ψηφιακής Χαρτογράφησης Φυσικών Πόρων και Ψηφιακής Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων.

 

Δεύτερη Ενότητα: Τηλεπισκόπηση, Φασματικές Υπογραφές – Δείκτες Τηλεπισκόπησης (RS)

Περιεχόμενα:  Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα, Φασματικές Υπογραφές και Φυσικοί Πόροι – Αγροοικοσυστήματα, Οι δείκτες στην Τηλεπισκόπηση. Δορυφορικά Δεδομένα. Περιπτώσεις Μελέτης.

 

Τρίτη Ενότητα: Συλλογή Δεδομένων στο πεδίο (GPSUAS)

Περιεχόμενα: Mobile GIS μια απλή ή μια ολοκληρωμένη λύση. Παραμετροποίηση χωρικού ψηφιακού περιβάλλοντος. Καταγραφή και τροποποιήσεις χωρικής, περιγραφικής πληροφορίας και φωτογραφιών. Εισαγωγή και γενικά στοιχεία για τα UAS. Σχέδια πτήσης. Παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS). Επίγειοι φορητοί και σταθεροί αισθητήρες καταγραφής δεδομένων στο πεδίο. Περιπτώσεις Μελέτης.

 

Τέταρτη Ενότητα: Πηγές Χωρικών Δεδομένων – Εφαρμογές διαθεσιμότητάς τους

Περιεχόμενα: Πηγές χωρικών δεδομένων για την Ελλάδα και ποιότητά τους. Διαθέσιμα ψηφιακά διανυσματικά και πλεγματικά δεδομένα για τους φυσικούς πόρους. Εφαρμογές διάχυσης-διάθεσης δορυφορικών δεδομένων.

 

Όλες οι συναντήσεις έχουν καταγραφεί και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο http://mediaserver.aua.gr/video/afp.php