Διδακτορικές Διατριβές

  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2006