Ψηφιακό Υλικό

Το ψηφιακό υλικό που διαθέτει η ΕΜΓΠΣ περιλαμβάνει:

  • Χαρτογραφικό υλικό (αεροφωτογραφίες, τοπογραφικοί χάρτες, γεωλογικοί χάρτες, πολεοδομικοί χάρτες)
  • Παρουσιάσεις μεταπτυχικών - διδακτορικών φοιτητών

 

Σύνδεσμος ftp