Τέταρτη Ενότητα

Τέταρτη Ενότητα: Πηγές Χωρικών Δεδομένων – Εφαρμογές Διάθεσής τους

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Πηγές ψηφιακών χωρικών δεδομένων για τους φυσικούς πόρους της χώρας μας. Καλύβας Διονύσιος Αντιπρόεδρος HellasGIs Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, ΓΠΑ
Πλατφόρμες δορυφορικών δεδομένων που διατίθενται από τους οίκους δορυφόρων. Γιαβή Βάνα Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση και τη Φωτογραμμετρία, HellasGIs
Πηγές ανοικτών τηλεπισκοπικών δεδομένων Τζώτζος Άγγελος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,Δρ. ΕΜΠ στη ΤηλεπισκόπησηHellasGIs
Βασικές πληροφορίες για τις πηγές δεδομένων – προϊόντων κάλυψης και χρήσης γης (LC/LU). Πριοβόλου Αναστασία Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής,Ερευνητική Μονάδα GIS, Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜΓΠΑ