Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ΕΜΓΠΣ διοργανώνει τα πανελλήνια συνέδρια ''Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον".

1ο Συνέδριο 2015

2ο Συνέδριο 2017

3ο Συνέδριο 2019