Ενημέρωση του λογισμικού ArcGIS

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε ανανέωση του λογισμικού ArcGIS σε έκδοση 10.5.1 (από 10.4.1).

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης (ArcGIS_Desktop_1051_156235.exe) από την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Μονάδας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην καρτέλα λογισμικό της ESRI (http://gis.aua.gr/content/logismiko-tis-esri).

Στην ίδια ενότητα βρίσκεται και το αρχείο εγκατάστασης για συστήματα 64 bit (ArcGIS_Desktop_BackgroundGP_1051_156247.exe).

Επίσης θα βρείτε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού.