Δήμου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ  Καθηγητής ΓΠΑ

 

Η ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΓΠΣ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνώνδιοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». Στα πλαίσια του προγράμματος το χρονικό διάστημα 3 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου 2016 θα διεξαχθούν οι εξής κύκλοι μαθημάτων:(κλικ στον τίτλο για λεπτομέρειες):

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ  Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ