Πρώτη Ενότητα

Πρώτη Ενότητα: Γεωχωρικές Επιστήμες - Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα (GIS)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση ιστορίας και δραστηριοτήτων της HellasGIs. Στόχοι – Σκοποί.Μελλοντικές δράσεις. Δρ. Χατζηχρήστος Θωμάς Πρόεδρος Hellas GIS, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων
Αναφορά στην ιστορία των GIS στην ελληνική γεωργία και στο περιβάλλον. Δραστηριότητα της Ερευνητικής Μονάδας GIS του ΓΠΑ. Καλύβας Διονύσιος Αντιπρόεδρος HellasGIs Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, ΓΠΑ
Η επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ορισμός GIS.Εισαγωγή στη Ψηφιακή Χωρική Πληροφορία. Δρ. Χατζηχρήστος Θωμάς Πρόεδρος Hellas GIS, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων
Τα δεδομένα ενός GIS, Βασικές επεξεργασίες δεδομένων. Χωρική ανάλυση. Χωρικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία Περιπτώσεις εφαρμογής. Καλύβας Διονύσιος Αντιπρόεδρος HellasGIs Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, ΓΠΑ

Δείτε την καταγραφή (video) της πρώτης ενότητας εδω.