ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ  Καθηγητής ΓΠΑ

 

Η ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΓΠΣ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνώνδιοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». Στα πλαίσια του προγράμματος το χρονικό διάστημα 3 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου 2016 θα διεξαχθούν οι εξής κύκλοι μαθημάτων:(κλικ στον τίτλο για λεπτομέρειες):

Η διάρκεια κάθε κύκλου μαθημάτων είναι 30 ώρες. Τα hands-on μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες σε πλήρως εξοπλισμένους, με σύγχρονα λογισμικά (ArcGIS, ENVI, SPSS, R), χώρους της ΕΜΓΠΣ. Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο χώρο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων όπως π.χ. σε γεωπόνους, γεωλόγους, βιολόγους, γεωγράφους, δασολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, χωροτάκτες, πολεοδόμους, περιφερειολόγους, καθώς και γενικά σε επιστήμονες που ασχολούνται με τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση χωρικών πληροφοριών.

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για κάθε κύκλο εκπαίδευσης.