Δεύτερη Ενότητα

Δεύτερη Ενότητα: Τηλεπισκόπηση - Φασματικές Υπογραφές - Δείκτες Τηλεπισκόπησης (RS)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Η Τηλεπισκόπηση ως σημαντική πηγή ψηφιακών χωρικών δεδομένων (GIS, πλεγματικά δεδομένα, χωρική ανάλυσή τους,δεδομένα τηλεπισκόπησης) Καλύβας Διονύσιος Αντιπρόεδρος HellasGis Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, ΓΠΑ
Θεωρία Η/Μ φάσματος,θερμική ακτινοβολία,φασματικές υπογραφές αντικειμένων,κανάλια μήκους κύματος Μαρκογιάννη Βασιλική Περιβαλλοντολόγος,MSc Γεωπληροφορικής,Ερευνητική Μονάδα GIS, Υπ. Διδ. ΓΠΑ
Δορυφορικά συστήματα, Χαρακτηριστικά (τροχιές και πτήσεις), Ψηφιακές κάμερες δορυφόρων Γιαβή Βάνα Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση και τη Φωτογραμμετρία, HellasGIs
Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (Προεπεξεργασία, Ενίσχυση εικόνας, Μετασχηματισμός εικόνας, Ταξινόμηση και Ανάλυση Εικόνων – pixel & object based μέθοδοι) Κεφαλάς Γιώργος

Τεχνολόγος Περιβάλλοντος,Υπ. Διδ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,

HellasGis

Οι δείκτες στην Τηλεπισκόπηση, Εφαρμογές στη διαχείριση δασών και διαχείριση υδάτων Μαρκογιάννη Βασιλική Περιβαλλοντολόγος,MSc Γεωπληροφορικής,Ερευνητική Μονάδα GIS, Υπ. Διδ. ΓΠΑ
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης με Ελεύθερο Γεωχωρικό Λογισμικό: Εφαρμογές στην Γεωργία Τζώτζος Άγγελος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,Δρ. ΕΜΠ στη Τηλεπισκόπηση ,

HellasGis