Ερευνητικά Προγράμματα

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, EE EUROSTAT, 2013 - 2014
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ENVIROPLAN A.E., 2013
  • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΦΩΝ) ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 2010 - 2011
  • ΔΡΑΣΗ 2:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ENVIROPLAN A.E., 2009 - 2010
  • FARM IRRIGATION WATER ESTIMATION USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM MODELLING TECHNIQUES, Ε.Σ.Υ.Ε., 2008 - 2009
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΔΙΑΣ, WWF, 2008 - 2009
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, "ΟΙΝΕΑΣ Α.Ε.", 2008 - 2009
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, "ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.", 2008 - 2009
  • OLIVERO (The future of Olive Plantation systems on sloping and mountainous land, scenarios for rodution and natural resource conservation), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2003 - 2006
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 2003