Ενημερωτικές Συναντήσεις με τίτλο "Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον"

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΣΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η  Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΓΠΣ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία GIS (HellasGIs) διοργανώνουν, στο ΓΠΑ τον μήνα Μάιο 2018, κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων – συζητήσεων και διαδραστικών παρουσιάσεων - συμμετοχών με γενικό θέμα: «Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον» και συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΓΠΑ κ. Διον. Καλύβα. Ο κύκλος περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες με την εξής αναλυτική θεματολογία:

Πρώτη Ενότητα: Γεωχωρικές Επιστήμες - Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα (GIS)

Τετάρτη  9 Μαΐου 2018, 5.30 μμ. – 8.00 μμ

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Χωρική Πληροφορία και στις Γεωχωρικές Επιστήμες.  Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Χωρικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία. Περιπτώσεις Μελέτης Ψηφιακής Χαρτογράφησης Φυσικών Πόρων και Ψηφιακής Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων.

Δεύτερη Ενότητα: Τηλεπισκόπηση, Φασματικές Υπογραφές – Δείκτες Τηλεπισκόπησης (RS)

Τετάρτη  16 Μαΐου 2018, 5.30 μμ. – 8.00 μμ.

Περιεχόμενα:  Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα, Φασματικές Υπογραφές και Φυσικοί Πόροι – Αγροοικοσυστήματα, Οι δείκτες στην Τηλεπισκόπηση. Δορυφορικά Δεδομένα. Περιπτώσεις Μελέτης.

Τρίτη Ενότητα: Συλλογή Δεδομένων στο πεδίο (GPSUAS)

Τετάρτη  23 Μαΐου 2018, 5.30 μμ. – 8.00 μμ.

Περιεχόμενα: Mobile GIS μια απλή ή μια ολοκληρωμένη λύση. Παραμετροποίηση χωρικού ψηφιακού περιβάλλοντος. Καταγραφή και τροποποιήσεις χωρικής, περιγραφικής πληροφορίας και φωτογραφιών. Εισαγωγή και γενικά στοιχεία για τα UAS. Σχέδια πτήσης. Παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS). Επίγειοι φορητοί και σταθεροί αισθητήρες καταγραφής δεδομένων στο πεδίο. Περιπτώσεις Μελέτης.

Τέταρτη Ενότητα: Πηγές Χωρικών Δεδομένων – Εφαρμογές διαθεσιμότητάς τους

Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, 5.30 μμ. – 8.00 μμ.

Περιεχόμενα: Πηγές χωρικών δεδομένων για την Ελλάδα και ποιότητά τους. Διαθέσιμα ψηφιακά διανυσματικά και πλεγματικά δεδομένα για τους φυσικούς πόρους. Εφαρμογές διάχυσης-διάθεσης δορυφορικών δεδομένων.

Οι εισηγητές και οι συντονιστές των συζητήσεων είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, μέλη της  HellasGIs και γενικά επιστήμονες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη χωρική ψηφιακή πληροφορία στις δραστηριότητές τους μέσω παροχής υπηρεσιών και εμπορίας σχετικών μηχανικών μερών και λογισμικών.

Σε κάθε συνάντηση μετά τις παρουσιάσεις θα γίνεται συζήτηση, με δυνατότητα παρεμβάσεων από τους συμμετέχοντες, ενώ εντός και εκτός του αμφιθεάτρου θα υπάρχει έκθεση και επίδειξη υλικού, σχετικού με τα αντικείμενα της ενότητας.

Το υλικό που θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες στις ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα είναι διαθέσιμο, μετά το πέρας της εκάστοτε συνάντησης, στις ιστοσελίδες της HellasGIs (http://www.hellasgi.gr ) και της Ερευνητικής Μονάδας GIS του ΓΠΑ (www.gis.aua.gr ). Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί ως μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών γεγονός που παρέχει, εκτός άλλων ωφελειών, τη δωρεά συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGIs (12-14 Νοεμβρίου 2018).

Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου που βρίσκεται στο κτήριο Κουγέα, στο κεντρικό συγκρότημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75).

Για την καλύτερη οργάνωση των συναντήσεων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν e-mail στην κα Μ. Κούρτελη ( info@hellasgi.gr) στο οποίο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας ή να συμπληρώσουν την σχετική ηλεκτρονική φόρμα.