Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ΕΜΓΠΣ διοργανώνει τα πανελλήνια συνέδρια ''Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον".